052 41 00 64

Hepatitis: ik moet me laten onderzoeken

Wat is een screeningstest?

De test spoort de specifieke markers op van de verschillende hepatitisvirussen (antilichamen anti-VHC voor hepatitis C en antigen HBs voor hepatitis B). Met het identificeren van deze markers kunnen we bepalen welke soort hepatitis u hebt. Hiervoor hoeft alleen maar bloed te worden afgenomen.

U kunt deze test laten uitvoeren in elk willekeurig laboratorium voor medische analyses.

Als mijn test positief is, ben ik dan ziek?

Een positieve test wil alleen zeggen dat u in contact bent of bent geweest met het hepatitisvirus.

De test geeft geen enkele indicatie over de aanwezigheid van een infectie op dat moment. Het resultaat van de test is alleen een indicatie voor uw arts of er nog andere onderzoeken moeten worden verricht.

Wat is een virale belasting van hepatitis?

Als uw screeningstest positief is, moet er worden nagegaan of het virus nog altijd aanwezig is in uw lichaam. De meting van  de virale belasting in uw bloed bepaalt of het virus al dan niet aanwezig is en in welke intensiteit. De virale belasting is niet verbonden aan de ernst van de ziekte. Het is ook zinvol dit onderzoek te laten uitvoeren tijdens de follow-up van de behandeling, omdat het de respons op de behandeling kan voorspellen.

De virale belasting geeft een indicatie van de hoeveelheid virus die aanwezig is in uw bloed. Bij hepatitis C is dit niet verbonden aan de ernst van de ziekte. Deze informatie is nuttig als er een behandeling wordt overwogen: met de ontwikkeling kan de reactie op de behandeling na 1 tot 3 maanden worden beoordeeld.

Ik heb hepatitis C. Wat is het nut om het virale genotype te weten?

Met dit onderzoek kan de kans op genezing en de duur van de behandeling worden geschat, afhankelijk van uw genotype: 1, 2, 3 of 4.

Waartoe dient een leverbiopsie?

Met dit onderzoek kan de activiteit van uw ziekte en de mate van fibrose van uw lever worden gecontroleerd, d.w.z. de mate van aantasting van uw lever.

Zijn er alternatieven voor een leverbiopsie?

In sommige gevallen verschaffen tests van een eenvoudig bloedmonster of een evaluatie van de fibrose met een elastometrie-apparaat Fibroscan® genaamd, informatie die vergelijkbaar is met de informatie die wordt verkregen met een biopsie. Uw arts zal voor u de meest geschikte oplossing kiezen.

Waartoe dient de Fibroscan® ?

Deze techniek kan, met behulp van een elastometrie-apparaat , de hardheid van de lever meten, en dus de mate van de fibrose  schatten. Het onderzoek is niet pijnlijk en lijkt op een echografie van de lever.

Wat houdt een levercontrole in?

Het  is een geheel van biologische tests die worden uitgevoerd op een enkel bloedmonster en waarmee de invloed van de hepatitis op het lichaam kan worden beoordeeld.

Met welke regelmaat moeten controle-onderzoeken worden uitgevoerd?

Deze onderzoeken kunnen elke 3, 6 of 12 maanden worden uitgevoerd. Uw arts zal de frequentie en het type onderzoek bepalen. Volg zijn advies zorgvuldig op want het vormt de enige garantie op de kwaliteit van uw behandeling.

Bij de behandeling van hepatitis worden verschillende bloedtests voorgeschreven en verschillende onderzoeken uitgevoerd om de staat van de lever en de reactie op de behandeling te kunnen evalueren. Uw arts maakt een keuze uit de onderzoeken die het meest op uw situatie betrekking hebben en hij zal tevens de frequentie ervan bepalen.

MAAK EEN AFSPRAAK: 052 41 00 64

Voor een afspraak, gelieve de dokter telefonisch te contacteren op het nummer: 052/41.00.64

Deze site vervangt geen medische consultatie