052 41 00 64

Ik heb cataract

Ik heb een cataract; wat is dat?

Cataract is een progressieve vertroebeling van de ooglens, die zich binnen in het oog achter de iris bevindt, en die ervoor zorgt dat de lichtstralen op het middelpunt van het netvlies gericht worden. Normaal is de ooglens doorzichtig. Het verlies van deze doorzichtigheid of de vertroebeling zorgt er dus voor dat het licht niet langer correct kan doorstromen. U ziet troebel.

Wat is de oorzaak van cataract?

De meest voorkomende oorzaak is de leeftijd. Cataract treft 10% van de personen onder de 65 jaar, 30% van de personen tussen  65 en  75 jaar, 50% van de personen van 75 tot 85 jaar en 70% na de leeftijd van 85 jaar. Cataract kan ook door andere factoren veroorzaakt worden. 

  • Toxische oorzaken (toxische cataract): het  innemen van bepaalde stoffen (corticosteroïden in hoge doses of tijdens een langdurige behandeling), radiotherapie, ultravioletstralen, roken. 
  • Trauma’s: een ongeval of trauma kunnen de ooglens beschadigen. 
  • Chronische ziekten: algemene eczema of een niet gecontroleerde diabetes kunnen deze ziekte veroorzaken.

Bepaalde vormen van cataract kunnen vanaf de geboorte optreden en/of het gevolg zijn van ziekten die de moeder tijdens de zwangerschap heeft gehad (rodehond, toxoplasmose…) 

Wat zijn de tekenen van cataract?

Cataract gaat gepaard met vrij kenmerkende visuele symptomen: 

  • Een troebel zicht, meestal veraf. 
  • Een gedempte perceptie van kleuren en contrasten. 
  • Een dubbel zicht. 
  • Gevoeligheid voor licht (fotofobie), in de aanwezigheid van felle lichten zoals autolampen.

Gewoonlijk gaat cataract gepaard met een afname van de gezichtsscherpte, m.a.w. de precisie van het gezicht, ondanks de aanpassing van uw bril. Op die manier kan deze ziekte een rechtstreekse impact hebben op  uw dagdagelijkse activiteiten. Wanneer cataract erg ver gevorderd is, wordt de pupil grijs- of witachtig. 

Is mijn cataract te wijten aan mijn leeftijd?

De meeste gevallen van cataract komen voor bij oudere personen. Het normale verouderingsproces veroorzaakt een verharding  en vertroebeling van de ooglens. Leeftijdgebonden cataract treft meestal beide ogen, maar op een ongelijke manier. Het ene oog wordt vaak sneller aangetast dan het andere. Het gebeurt echter dat cataract al vanaf de leeftijd van 40 of 50 jaar optreedt.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De enige mogelijke behandeling is een heelkundige ingreep. Oogspoelingen  hebben geen bewezen doeltreffendheid om de evolutie van cataract te beperken of af te remmen. Via een interventie kan de vertroebelde lens worden vervangen. 

Er bestaan een aantal preventieve maatregelen die de evolutie van cataract kunnen uitstellen. Het is bijvoorbeeld aanbevolen uw ogen te beschermen tegen de zon, te stoppen met roken en voor diabetespatiënten hun glycemie zo goed mogelijk onder controle te houden.

MAAK EEN AFSPRAAK: 052 41 00 64

Voor een afspraak, gelieve de dokter telefonisch te contacteren op het nummer: 052/41.00.64

Deze site vervangt geen medische consultatie