052 41 00 64

Ik ken de behandelingen van glaucoom

Welke behandelingen kunnen mij worden voorgesteld?

Er bestaan drie behandelingen om de intraoculaire druk (oogdruk) te corrigeren: een behandeling met oogdruppels, met lasertherapie of een heelkundige ingreep. 

Kan ik behandeld worden met oogsdruppels?

Alles hangt af van de ernst van uw glaucoom. Meestal wordt deze behandeling voorgesteld in een vroeg stadium van de ziekte. Er bestaan verschillende oogdruppels om uw oogdruk te verlagen. Uw oftalmoloog zal de meest aangepaste behandeling kiezen voor u. Volg de richtlijnen van uw oogarts stipt op.

Opgelet: oogdruppels kunnen bijwerkingen hebben (plaatselijke irritatie, rode ogen, nasmaak in de keel, vermoeidheid…). Vergeet niet om uw oftalmoloog op de hoogte te brengen van deze eventuele ongemakken. Mogelijk zal hij uw behandeling daaraan aanpassen. U moet ook uw huisarts inlichten over de glaucoombehandeling , want bepaalde oogdruppels treden in interactie met andere medicatie.

Kan ik gebruik maken van laserstralen?

Lasertherapie is voorbehouden voor bepaalde vormen van glaucoom, zoals glaucoom door een “sluiting van de iris/hoornvlieshoek” (acuut glaucoom of gesloten hoekglaucoom). De intraoculaire druk stijgt heel snel doordat de afvoerkanalen van het glasachtige oogvocht  plots verstopt raken. Dit is een oftalmologisch noodgeval. Er wordt een laserbehandeling uitgevoerd om te voorkomen dat dit type glaucoom zich opnieuw voordoet. Hierbij wordt een kleine opening gemaakt in de iris (ook iridotomie genoemd), zodat het glasachtige vocht kan worden afgevoerd. Uw oogdruk zal vervolgens regelmatig moeten worden gecontroleerd. Lasertherapie kan ook worden gebruikt om de iris/hoornvlieshoek (kamerhoek) te behandelen om zo de afvoer van het glasachtige vocht uit het oog te vergemakkelijken.

Wanneer is een heelkundige ingreep nodig?

Heelkunde wordt meestal voorbehouden voor patiënten die niet reageren op de klassieke behandelingen en bij wie de ziekte zich verder blijft ontwikkelen. Bij de operatie (ook trabeculectomie genoemd) maakt men een kleine opening waardoor het glasachtige vocht uit het oog kan worden afgevoerd, zodat de intraoculaire druk vermindert. Meestal gebeurt de ingreep onder plaatselijke verdoving.

Glaucoom is een chronische ziekte. Het doel van de behandeling is de ziekte onder controle brengen door de oogdruk te verlagen. Elke onderbreking veroorzaakt een verhoging van de oogdruk met verdere beschadiging van de oogzenuw. Het is dus van cruciaal belang de voorgeschreven behandeling nauwgezet te volgen.

MAAK EEN AFSPRAAK: 052 41 00 64

Voor een afspraak, gelieve de dokter telefonisch te contacteren op het nummer: 052/41.00.64

Deze site vervangt geen medische consultatie