052 41 00 64

Ik lijd aan artrose van de knie en krijg een prothese

Ik lijd aan artrose van de knie. Is een prothese onvermijdelijk?

Artrose van de knie of gonartrose is het gevolg van de geleidelijke verdwijning van het kraakbeen dat zich ter hoogte van dit gewricht bevindt. De verdwijning van het kraakbeen (chondrolyse) is progressief en kan een jaar of twintig duren. Er is dus geen haast met het plaatsen van een prothese. Wanneer dit aan u wordt voorgesteld, is dat geen verplichting: u bent de enige persoon die kan beslissen of het zin heeft. 

Wat heb ik aan een prothese?

De plaatsing van een prothese wordt overwogen als u ondanks een goede medische behandeling door uw artrose minder zelfstandig wordt en als u voldoende gewicht hebt verloren. Het doel van de ingreep is de vervanging van het kraakbeen door synthetische oppervlakken in het volledige gewricht of in een gedeelte ervan. Wanneer een knieprothese is aangebracht, verdwijnt de pijn en kunt u weer lopen. 

Wie besluit over de noodzaak van een operatie?

Als uw artrose te pijnlijk wordt, u zich veel minder kunt verplaatsen en uw autonomie in gevaar komt, moet er aan een operatie worden gedacht. Bepaalde radiografieën kunnen ook wijzen op forse slijtage van het kraakbeen, wat een extra argument kan zijn om een operatie te overwegen. De beslissing mag niet te vroeg worden genomen omdat de protheses een beperkte levensduur hebben (10 tot 15 jaar). De beslissing mag ook niet te laat worden genomen omdat de schade anders zelfs met een prothese niet kan worden hersteld.

Wie neemt de beslissing over de operatie?

U bent de enige persoon die deze beslissing kan nemen. Aarzel niet om er met uw arts over te praten en uw twijfels of bezorgdheden te uiten. 

Hoe verloopt de ingreep?

U krijgt voor de operatie een algemene anesthesie  of een peridurale verdoving. Vóór de ingreep vindt er een pre-anesthetisch gesprek plaats. Hiermee kan de arts kennis nemen van uw medische voorgeschiedenis om u in alle veiligheid te kunnen verdoven. Tijdens dit gesprek krijgt u door de arts informatie over de risico’s die een verdoving met zich meebrengt. U kunt hem vragen stellen. Er wordt u voorafgaand aan de ingreep ook een formulier voor geïnformeerde toestemming voorgesteld en de arts zal al uw vragen beantwoorden. Als uw conditie het toelaat, wordt u in bepaalde gevallen gevraagd enkele weken lang bloed af te staan voor het geval hieraan tijdens de ingreep behoefte zou zijn.

Is de ingreep pijnlijker bij een peridurale verdoving?

Een peridurale verdoving is een locoregionale verdoving. Hiermee wordt een deel van het lichaam gevoelloos gemaakt door zenuwen in het ruggenmerg te blokkeren, wat de pijn onderdrukt. De anesthesist spuit een verdovingsmiddel tussen twee wervels in. Deze vorm van verdoving wordt ook bij bevallingen gebruikt. Deze injectie is pijnloos omdat u eerst plaatselijk wordt verdoofd. Tijdens de operatie voelt u geen enkele pijn, maar blijft u bewust. U ziet niets van de ingreep omdat het operatiegebied wordt afgeschermd met een chirurgisch laken of een operatiedoek. 

Wat is het resultaat van de ingreep?

De ingreep heeft als doel uw bewegingscapaciteit te herstellen. Hiervoor moet een kunstmatig gewricht worden geplaatst. Dit bestaat uit metalen onderdelen, die worden bevestigd aan het bot en aan een centraal element van polyethyleen om schokken op te vangen en het glijden mogelijk te maken. De operatie wordt onder algemene anesthesie of onder peridurale verdoving uitgevoerd en duurt één à twee uur.

Brengt de operatie risico’s met zich mee?

Alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de operatie succesvol te laten verlopen. De ingreep wordt gewoonlijk goed verdragen en complicaties komen zeldzaam voor. Het gaat vooral om lokale infecties, die dan meestal met antibiotica worden behandeld. Er kan na de ingreep een hematoom verschijnen. Op korte of langere termijn kan er sprake zijn van een wisselende mate van stijfheid.

De plaatsing van een knieprothese is nooit dringend. Neem de tijd om erover na te denken, erover te praten en u te informeren om u goed op de operatie voor te bereiden. Uw voorbereiding is in grote mate bepalend voor het succes van de ingreep.

MAAK EEN AFSPRAAK: 052 41 00 64

Voor een afspraak, gelieve de dokter telefonisch te contacteren op het nummer: 052/41.00.64

Deze site vervangt geen medische consultatie