052 41 00 64

Mijn Kind heeft longontsteking

Mijn kind heeft een longontsteking, wat is dat?

Een longontsteking is een acute infectie van de longen die wordt veroorzaakt door een virus of een bacterie. Meestal zijn bacteriën de oorzaak. Het komt echter regelmatig voor dat het micro-organisme niet kan worden vastgesteld.

Welke symptomen duiden op een longontsteking?

Een aantal van de volgende symptomen kunnen plotseling optreden:

  • Pijn in de borst, buikpijn
  • Hoesten met sputum
  • Buiten adem raken
  • Snelle ademhaling
  • Hoge koorts (≥ 38°5 C)
  • Rillingen
  • Snelle hartslag
  • Tekenen bij longauscultatie

Met een röntgenfoto kan de diagnose worden bevestigd wanneer er één of meer infectiehaarden worden aangetoond.

Welke behandeling moet mijn kind krijgen?

Een longontsteking moet altijd onmiddellijk worden behandeld met antibiotica, waarbij de arts 48 tot 72 uur na de behandeling de conditie opnieuw evalueert. Uw kind moet de voorgeschreven antibioticakuur afmaken en mag deze niet zonder medisch advies afbreken.

Als de symptomen , met name de koorts ,na 3 dagen behandelen aanhouden of verergeren, moet u uw arts opnieuw raadplegen.

De behandeling kan thuis worden gegeven, maar bij een ernstige vorm kan een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn.

MAAK EEN AFSPRAAK: 052 41 00 64

Voor een afspraak, gelieve de dokter telefonisch te contacteren op het nummer: 052/41.00.64

Deze site vervangt geen medische consultatie