052 41 00 64

Mijn migraine en mijn hormonale cyclus

Hoe kunt u weten dat het niet om eenvoudige hoofdpijn gaat?

Migraine manifesteert zich vaak in de vorm van een hevige, kloppende pijn, verspreid of lokaal aan één zijde van het hoofd of geconcentreerd in het oog, zonder dat er enig verband met een aandoening bestaat. 

Deze pijn kan samengaan met andere symptomen, zoals misselijkheid, braken of overgevoeligheid voor licht of geluid.

Een migraineaanval kan vooraf worden gegaan door een aura. In geval van migraine met aura, kunnen bepaalde verschijnselen zich vooraf voordoen of soms samen met de hoofdpijn. Het gaat hoofdzakelijk om gezichtsproblemen (het zien van schitteringen), sensitieve problemen (kriebelende ledematen) of taalproblemen (moeite om zich te uiten).

Waarom heb ik last van migraine?

Migrainepatiënten kunnen hun hormonale levenscyclus “volgen”: de migraine begint in de puberteit, neemt toe tijdens de menstruatie, neemt af tijdens de zwangerschap en verdwijnt na de menopauze…

Er bestaat een nauw verband tussen migraine en de hormonale cyclus. De eerste migraineverschijnselen beginnen meestal in de puberteit.  Vervolgens zijn vrouwelijke migrainepatiënten tijdens bepaalde periodes van hun menstruele cyclus gevoeliger voor migraine.

In welke periode treden deze aanvallen op?

Een migraineaanval kan vlak voor de menstruatie uitbreken, men spreekt dan van ‘catameniale migraine’. Deze aanvallen zijn niet erger, maar worden vaak zo ervaren, omdat de vrouwen bang zijn voor een onverwachte migraineaanval tijdens hun menstruatie.

Kan mijn anticonceptiemethode de oorzaak zijn?

Laaggedoseerde anticonceptiepillen worden meestal goed verdragen. 

Toch kan het gebeuren dat bepaalde vrouwen ze minder goed verdragen en dat migraine tijdens het gebruik van de anticonceptiepil zich bij hen vaker voordoet. Als dat bij u het geval is, zal uw arts u een andere pil of een andere anticonceptiemethode voorsschrijven.

Anderzijds kan een anticonceptiepil die oestrogeen en progesteron bevat, worden gecontra-indiceerd bij vrouwen die lijden aan migraine met aura, vanwege het verhoogde vasculaire risico.

Bij andere vrouwen verandert het slikken van de pil helemaal niets of kan de situatie zelfs verbeteren.

Uw arts zal u aanraden om niet te roken als u migrainepatiënt bent, als u jonger bent dan 35 jaar en als u een hooggedoseerde pil slikt. Uw arts zal uw bloeddruk in de gaten houden.

Wat gebeurt er als ik in verwachting ben?

Vrouwelijke migrainepatiënten die zwanger willen worden, dienen hun arts hierover te informeren, zodat hij een advies kan geven.

Bij een groot aantal toekomstige moeders zal het aantal migraineaanvallen duidelijk afnemen.

Bij een klein percentage vrouwen zal de migraine tijdens de zwangerschap aanhouden of verergeren. 

Maar na de bevalling kan de frequentie van de migraineaanvallen met dezelfde intensiteit als voor de zwangerschap terugkomen.

Verdwijnt mijn migraine na de menopauze? 

Vlak voor de menopauze neemt de migraine vaak toe.

Vervolgens zullen bij vrouwen die last hebben van migraine tijdens hun menstruatie, de catameniale migraine, de aanvallen vaak afnemen en zelfs verdwijnen.

En gaat dat helemaal vanzelf?

Nee. De migrainepatiënte dient haar arts te raadplegen. 
Niettemin zal de migraine in de meeste gevallen tijdens de menopauze stoppen.

U zult de periodes herkennen die samenhangen met het verschijnen van uw migraine, alsmede de factoren die een aanval kunnen uitlokken. Deze elementen vormen voor uw arts een richtlijn in de keuze van uw behandeling.

Zijn er verergerende factoren?

Voedsel- of slaapgebrek, bepaalde levensmiddelen zoals chocolade, alcohol, kaas of voedingsmiddelen die natriumglutamaat bevatten (industriële smaakversterkers), blootstelling aan scherp licht of hard geluid, weersveranderingen, stress of angst zijn allemaal factoren die een aanval kunnen uitlokken. 

Migraine is geen ramp. U kunt uw klachten verlichten. Probeer de factoren vast te stellen die een aanval uitlokken en de periodes waarin een aanval zich vaak voordoet en praat erover met uw arts. Als hij goed op de hoogte is, kan hij een behandeling voorschrijven voor uw aanvallen, of kan hij zelfs het hele migraineprobleem behandelen.

MAAK EEN AFSPRAAK: 052 41 00 64

Voor een afspraak, gelieve de dokter telefonisch te contacteren op het nummer: 052/41.00.64

Deze site vervangt geen medische consultatie