052 41 00 64

Vaccinaties, ik ben up-to-date

Waaruit bestaat een vaccinatie?

Bij een vaccinatie worden er in uw lichaam antigenen (verzwakte ziektekiemen) geïnjecteerd om uw immuunsysteem te activeren en antilichamen te laten produceren tegen het antigen.. 

Elk vaccin komt overeen met een bepaald ziekte en zorgt voor specifieke antilichamen. 

Zodra de antilichamen zijn geactiveerd, kan uw lichaam zich verdedigen tegen de ziekte. 

Als het lichaam later in contact komt met de ziekte,  vernietigen de aanwezige antilichamen de ziektekiemen (bacteriën, virussen) die  uw lichaam proberen binnen te dringen. 

Omdat de productie van antilichamen in de loop der jaren afneemt, moeten sommige vaccins worden herhaald. Dit betekent dat er een nieuwe dosis wordt geïnjecteerd om het verdedigingsproces van uw lichaam opnieuw te starten.

Wat is het verschil tussen een preventieve vaccinatie en een therapeutische vaccinatie?

Met een preventieve vaccinatie wordt uw lichaam op de verdediging voorbereid voordat het is geïnfecteerd. 

Met een therapeutische vaccinatie wordt uw immuunsysteem gestimuleerd wanneer uw lichaam al is geïnfecteerd. De vaccinatie helpt uw lichaam te reageren tegen de ziekte. Hondsdolheid wordt op deze manier behandeld wanneer u door een dier bent gebeten. Dit soort vaccin is nog experimenteel voor hiv en kanker.

Tegen welke ziekten kan ik me laten vaccineren?

In België: 

 • Verplichte vaccinatie: het geïnactiveerd poliovaccin
 • Sterk aanbevolen vaccinaties door de Hoge gezondheidsraad: 
 • Het vaccin tegen difterie – tetanus – kinkhoest
 • Het vaccin tegen mazelen, bof, rubella
 • Het vaccin tegen Haemophilus influenzae type b
 • Het vaccin tegen hersenvliesontsteking (meningococcen groep C). 
 • Het vaccin tegen hepatitis B. 
 • Het vaccin tegen pneumokokken (7-waardig vaccin) (bacteriële meningitis). 
 • Het rotavirusvaccin
 • Het vaccin tegen het papillomavirus dat een rol speelt bij de ontwikkeling van baarmoederhalskanker.
 • Het vaccin tegen longinfecties veroorzaakt door pneumokokken, met name bij  oudere personen, kwetsbare personen met gedaalde immuniteit en personen die in een instelling leven.c. 
 • Het vaccin tegen de griep. 

En als ik naar het buitenland ga?

Het is absoluut noodzakelijk u te beschermen tegen gevaarlijke ziekten zoals gele koorts of hepatitis. Vraag ter voorbereiding van uw reis om inlichtingen bij uw arts of gespecialiseerde vaccinatiecentra (het instituut voor tropische geneeskunde – universitaire vaccinatiecentra, het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Waarom moet ik me tegen verdwenen ziektes vaccineren?

Omdat deze ziektes niet overal zijn uitgeroeid. Ze zijn alleen in een bepaald deel van de wereld verdwenen en leiden elders een slapend bestaan. 

Alleen met vaccinatie kan worden voorkomen dat het virus opnieuw opduikt en er zich nieuwe epidemieën voordoen. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten meer dan 95% van de mensen zijn beschermd om een virus in de hand te houden

MAAK EEN AFSPRAAK: 052 41 00 64

Voor een afspraak, gelieve de dokter telefonisch te contacteren op het nummer: 052/41.00.64

Deze site vervangt geen medische consultatie