052 41 00 64

Diabetes en nieren

Wat kan er met mijn nieren gebeuren?

Diabetes is de belangrijkste oorzaak van nierinsufficiëntie en dialyse in de ontwikkelde landen. 

Diabetes tast de nieren aan door de kleine bloedvaten te beschadigen die het bloed in de nier filteren, waardoor ze verstopt raken. Deze beschadiging treedt op door een jarenlang verhoogd suikergehalte in het bloed.  

De nieren vervullen hun filterende rol niet langer correct: ze laten albumine/eiwitten in de urine door en houden bepaalde afvalstoffen vast. Dat is de eerste stap van de nierbeschadiging.

Wat zijn de oorzaken van nierbeschadiging?

Een chronisch te hoog suikergehalte in het bloed. 

Arteriële hypertensie. 

Genetische elementen. 

Bepaalde geneesmiddelen die toxisch zijn voor de nieren.

Hoe kan de onierbeschadiging vermeden worden?

Het risico voor nierbeschadiging kan beperkt worden door het suikergehalte in het bloed zo goed mogelijk binnen normale grenzen te houden en door andere factoren, in het bijzonder arteriële hypertensie, onder controle te houden. 

De eerste fase van de ziekte is omkeerbaar en wordt gemakkelijk opgespoord en behandeld.

Hoe kan een eventuele nierbeschadiging worden opgespoord?

Met een laboratoriumanalyse van de urine of via urinestrookjes, die de aanwezigheid van albumine in de urine (of microalbuminurie) aantonen. 

Wanneer een bloedstaal een verhoging van het creatininegehalte aantoont (stof die gewoonlijk door de nieren wordt uitgescheiden). 

Met een meting van de arteriële bloeddruk, die gewoonlijk verhoogd is bij nierinsufficiëntie.

Hoe vaak moet ik me laten controleren?

Jaarlijks voor bloed- en urineanalyses. 

3 maandelijks voor het meten van de arteriële bloeddruk.

Hoe ontwikkelt de ziekte zich?

Tijdens de eerste omkeerbare fase (microalbuminegehalte in de urine lager dan 300 mg/24 u) kan de nierbeschadiging beperkt worden door het onder controle brengen van het bloedsuikergehalte en de bloeddruk. 

Voorbij een bepaald stadium (microalbuminegehalte in de urine hoger dan 300 mg/24 u, opspoorbaar op het urinestrookje) wordt de nierbeschadiging onomkeerbaar, maar kan nog wel worden afgeremd vóór de overgang naar dialyse. 

15 tot 30% van de diabetespatiënten ontwikkelt een nieraandoening tien tot vijftien jaar na de diagnose van diabetes. 

Nierinsufficiëntie verhoogt het risico voor cardiovasculaire aandoeningen. 

Normaliseren van het bloedsuikergehalte en een goede levenshygiëne (minder zout in geval van hypertensie, gewichtsverlies, lichaamsbeweging, minder alcohol en tabak, bestrijding van te hoog cholesterol) zijn de  belangrijkste preventieve acties.

MAAK EEN AFSPRAAK: 052 41 00 64

Voor een afspraak, gelieve de dokter telefonisch te contacteren op het nummer: 052/41.00.64

Deze site vervangt geen medische consultatie