052 41 00 64

Diabetes

Op zoek naar een andere categorie?

Diabetes en nieren

Diabetes en nieren

Diabetes kan de nieren aantasten door een trage en sluipende ziekte. De nierfunctie wordt hierdoor beperkt,, wat tenslotte leidt tot dialyse. Een regelmatige controle en een goede levenshygiëne kunnen dit risico beperken.

Ik heb diabetes: welke anticonceptie moet ik kiezen?

Ik heb diabetes: welke anticonceptie moet ik kiezen?

Elke vrouw met diabetes kan gebruik maken van anticonceptie. Diabetes heeft echter invloed op de keuze van de anticonceptiemethode. Daarom is het beter dat u er over praat. Samen met de gynaecoloog kunt u de anticonceptiemethode kiezen die het beste bij u past.

Diabetes en voeten

Diabetes en voeten

Diabetespatiënten hebben normale voeten, maar ze kunnen in bepaalde omstandigheden kwetsbaarder zijn. Daarom moeten ze continu voldoende aandacht krijgen.

Ik reis met diabetes

Ik reis met diabetes

Welke administratieve documenten moet ik voorzien? Neem een volledig medisch voorschrift (materiaal en geneesmiddelen) mee, en vooral een medisch attest dat indien mogelijk in het Engels is opgesteld. De namen van de geneesmiddelen moeten worden vermeld in de vorm van...

Diabetes en hartziekten

Diabetes en hartziekten

Diabetes verhoogt het risico voor cardiovasculaire ziekten met een factor 2 tot 4. De preventie ervan bestaat uit een goede controle van het suikergehalte in het bloed, maar berust ook op andere factoren zoals uw bloeddruk, uw cholesterol- en triglyceridengehalte, uw levensstijl, die allemaal van groot belang zijn.

Deze site vervangt geen medische consultatie