052 41 00 64

Ik reis met diabetes

Welke administratieve documenten moet ik voorzien?

Neem een volledig medisch voorschrift (materiaal en geneesmiddelen) mee, en vooral een medisch attest dat indien mogelijk in het Engels is opgesteld. De namen van de geneesmiddelen moeten worden vermeld in de vorm van hun algemene internationale benaming (AIB). Bewaar de documenten altijd bij u, vooral als u per vliegtuig reist en u tijdens de vlucht medisch moet worden behandeld. Vraag bij uw ziekenkas de Europese ziekteverzekeringskaart aan als u binnen een lidstaat van de Europese Unie reist.. Neem een repatriëringverzekering. Controleer of deze verzekering geen voorwaarden bevat waarin diabetespatiënten worden uitgesloten. Vraag aan uw arts  een diabetes attest , liefst  in het Engels uitgedrukt. Vergeet niet uw inentingsboekje mee te nemen. Zorg ervoor dat u altijd uw telefoonnummer en de contactgegevens van de diabetesdienst waar u wordt behandeld bij u hebt.

Wat neem ik mee in mijn reisapotheek?

Neem uw behandeling (orale geneesmiddelen, gewone insuline, snelwerkende insuline…) mee, uw injectiemateriaal als u dat hebt (spuiten, insulinepen, naalden) en het gebruikelijke diagnosistische materiaal voor uw diabetes (strips, glucosemeter en tabletten). Voorzie pleisters en ontsmettingsmiddel, naast een reservevoorraad insuline en reservemateriaal. Bereid u voor op het geval dat uw reis tweemaal langer dan voorzien zou duren. Vervoer de insuline in een geïsoleerde verpakking omdat ze gevoelig is voor temperatuurschommelingen. Bereid twee kits voor om in geval van vertraging of bagageverlies niet zonder te zitten. Zorg ervoor dat u een van de twee kits altijd bij u hebt. Neem een paar suikerklontjes of koekjes mee.

En als ik het vliegtuig neem? Enige nuttige informatie 

Bij sommige luchtvaartmaatschappijen kunt u tijdens het reserveren een speciale maaltijd voor diabetici bestellen. Neem uit voorzorg wat brood mee om uw gehalte aan langzame gluciden op peil te houden. Neem in uw handbagage een van uw reisapotheken mee, met daarin uw orale geneesmiddelen en/of uw insuline en het materiaal dat u tijdens de reis en de paar dagen daarna nodig hebt. Respecteer het reglement op grond waarvan u niet meer dan 100 milliliter vloeistof (één tiende liter) in uw handbagage mag meenemen. De rest van de insuline moet dus in het bagageruim worden vervoerd. Zorg ervoor dat u tijdens de veiligheidscontrole een voorschrift en een medisch attest in het Engels bij u hebt. Beide moeten op uw naam zijn opgesteld en geldig zijn en alle aspecten van uw behandeling vermelden. Als u problemen ondervindt, vraagt u naar de supervisor of de groepschef veiligheid. We raden u aan om aan boord altijd uw diabeteskaart bij u te hebben (samen met uw identiteitspapieren). Als u zich onwel voelt, is deze kaart erg nuttig voor het cabinepersoneel.

En tijdens mijn verblijf?

Blijf uw goede gewoonten volgen van zelfcontrole, waakzaamheid en aanpassing van uw behandeling. Als u lichamelijk actiever bent, moet u uw behandeling aanpassen en voorzichtiger zijn omdat er niet altijd zorgfaciliteiten in de buurt zijn.

Drink alleen flessen water en vergeet niet om uw maaltijden altijd in koolhydraatequivalenties te berekenen. Let op uw gewicht, draag comfortabele schoenen en besteed onmiddellijk aandacht aan blaren (hydrocolloïdale verbanden) en zelfs kleine wondjes (ontsmetten, pleisters aanbrengen). 

Met de Europese ziekteverzekeringskaart kunt u tijdens reizen binnen Europa aanspraak maken op de vereiste zorgverlening.

MAAK EEN AFSPRAAK: 052 41 00 64

Voor een afspraak, gelieve de dokter telefonisch te contacteren op het nummer: 052/41.00.64

Deze site vervangt geen medische consultatie